Visie en werkwijze

Onderzoeker pur sang…

Afhankelijk van de opdracht neemt Collin Hoogeveen van Bureau Alpha verschillende rollen aan. Meestal die van onderzoeker, soms ook de rol van adviseur of begeleider. Van oorsprong is hij een onderzoeker pur sang, nooit tevreden met een antwoord en steeds verder doorvragend voor een volledig, betrouwbaar en representatief beeld van de werkelijkheid. Na een kwantitatief georienteerde studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij zijn expertise van statistische analyses in het werk veelvuldig toegepast. Maar cijfers moeten wel gecombineerd worden met inzet van kwalitatieve methoden. Ook deze methoden beheerst hij na meer dan twintig jaar onderzoek in allerlei vormen. Door ervaring met projecten in alle uithoeken van het veiligheidsdomein kan hij goed en helder beschouwen op de resultaten van onderzoek.

Collin Hoogeveen: ”Mijn visie op het onderzoeksproces…”

”De opbrengst van onderzoek zit nooit alleen in het rapport aan het einde. Ook tijdens het onderzoekstraject komen gesprekspartners tot inzichten die hen verder helpen. Door inhoudelijke expertise te koppelen aan een enthousiaste meedenkende houding help ik hen in dit proces. Mijn open houding zorgt ervoor dat respondenten zich openstellen voor kritische vragen en maakt dat ze een reflectieve houding durven aannemen. Ik win snel vertrouwen van respondenten in alle lagen van organisaties. Professionals werken graag mee. Ze merken steeds dat het hen ook iets oplevert.”

Overige werkzaamheden: van onderwijs tot defensie

In de periode 2011 – 2016 was Collin als docent verbonden aan de HAN Hogeschool Arnhem/Nijmegen bij de vakgroep Pedagogiek. Ook heeft hij in de eigen gemeente ‘s-Hertogenbosch enkele jaren als vrijwilliger bij buurtbemiddeling gewerkt. Hij is lid van twee rekenkamercommissies: in Sint-Michielsgestel en Vijfheerenlanden.

Naast de eigen onderzoeksprojecten is Collin sinds 1 december 2018 gemiddeld een dag in de week in dienst bij de Koninklijke Marechaussee. Bij de Afdeling Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando wordt hij als senior analist ingezet, met name op het thema contraterrorisme (CTER). De KMAR is een politieorganisatie met militaire status en vormt één van de vier krijgsmachtonderdelen. De taakgebieden van de marechaussee zijn: grensoverschrijdende criminaliteit, beveiliging personen en gebouwen, de ondersteuning van de politierecherche en het fungeren als militaire politie voor militairen in missiegebieden en in Nederland.