Versterkingstraject Casusoverleg Veiligheidshuis Eindhoven

Bureau Bruinsma en Bureau Alpha versterken in 2011 en 2012 onder leiding van het lector Bas Vogelvang van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS enkele casusoverleggen in Veiligheidshuis Eindhoven. In de eerste fase is het casusoverleg Huiselijk Geweld onderzocht uitmondend in aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. Deze aanbevelingen worden sinds de tweede helft van 2011 door de ketenregisseur geïmplementeerd. In de tweede fase is het thema Veelplegers aan de beurt. Er is onder meer een analyse uitgevoerd op de totale groep veelplegers in de regio Eindhoven-Helmond op basis van politiebestanden om beter zicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden voor prioritering en selectie van veelplegers. De laatste fase van het versterkingstraject bestaat voornamelijk uit feedbacksessies op managementniveau met Veiligheidshuis Eindhoven en Veiligheidshuis Helmond.