Verantwoording en managementinformatie doorontwikkeling Veiligheidshuis Midden-Limburg

In opdracht van de gemeente Roermond voert Bureau Alpha in 2015 een analyse uit van de informatievoorziening van het veiligheidshuis. Er wordt advies uitgebracht over inrichting van de informatiehuishouding. Vervolgens is een set van tools ontwikkeld voor verantwoording en managementinformatie. Met deze set van tools is in 2016 een eerste meting uitgevoerd gericht op het in kaart brengen van resultaten van het veiligheidshuis. Hierbij is uitgegaan van een in fase 1 ontwikkelde set van kernindicatoren. De gegevens zijn verzameld met verschillende bronnen zoals registratiegegevens, casusanalyse en vragenlijstonderzoek.

Voor de factsheets met resultaten van de nulmeting klik hier FACTSHEETS Veligheidshuis Midden-Limburg.