Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling

In opdracht van ZonMw voert IVO Rotterdam in 2014 een onderzoek uit naar de wijze waarop vanuit Bureaus Jeugdzorg naar interventies wordt doorverwezen bij kindermishandeling. De ondersteuning van Bureau Alpha wordt met name ingezet op het deelonderzoek naar de afwegingen in het proces van verwijzing naar bepaalde interventies. Dit wordt onderzocht door bij enkele Bureaus Jeugdzorg een groot aantal dossiers te analyseren. De opzet, invulling en werkwijze is in nauw overleg met de drie deelnemende Bureaus Jeugdzorg bepaald. Dit onderzoek is het vervolg op een eerder door IVO voor ZonMw uitgevoerde studie naar de interventie VSV (Veilig Sterk en Verder) voor integrale behandeling van plegers en slachtoffers van kindermishandeling.

Klik hier EINDRAPPORT IVO Zorgtoeleiding kindermishandeling voor het eindrapport.