Opbrengsten van rekenkameronderzoek in Westerkwartier

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Westerkwartier heeft Bureau Alpha, in samenwerking met René van Vianen en Frank Koen (JFK Interim), een onderzoek uitgevoerd naar de opbrengsten van rekenkameronderzoek in de periode 2011 – 2018. Met het oog op de samenvoeging van Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn tot de gemeente Westerkwartier vroeg men zich ook af hoe de rekenkamerfunctie in de toekomst georganiseerd zou moeten worden. De analyse geeft enkele aanknopingspunten voor verbetering. Aan de basis van deze analyse ligt een doorwerkingsonderzoek, waarbij van alle behandelde rekenkamerdossiers afzonderlijk is weergegeven in welke mate aanbevelingen werden overgenomen en doorgevoerd.

Klik hier Opbrengsten van rekenkameronderzoek in Westerkwartier voor het eindrapport.