Onderzoek Prostitutiebranche Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Intraval in 2012, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit naar de ervaringen met het Rotterdamse prostitutiebeleid. Aanleiding is de nieuwe kaderwet die in oktober van dat jaar voorligt in de Eerste Kamer en waarin landelijke registratie van prostituees wordt geregeld. Ook worden klanten van illegaal werkende prostituees met de nieuwe wet strafbaar. De gemeente heeft behoefte aan meer zicht op de legale en illegale prostitutiemarkt. Ook wil de gemeente afwegingen over een eventueel in te voeren maximumbeleid van vergunde seksbedrijven baseren op de mening van lokale experts, exploitanten en onderzoekers.

Klik hier Prostitutiesector en maximumstelsel Rdam – concept voor het eindrapport.