Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag in Limburg

In opdracht van de gemeente Venray (als contactgemeente namens de provinciale werkgroep) voert Bureau Alpha in 2020 een onderzoek uit naar de problematiek van ‘personen met verward gedrag’. Politiemeldingen van de afgelopen jaren worden geanalyseerd als eerste stap om beter zicht te krijgen op de doelgroep. Op basis van zowel politie informatie als interviews met de belangrijkste spelers in het zorg- en veiligheidsveld wordt nagegaan welke problematiek er schuilgaat achter de meldingen. Naast een brede inventarisatie van aantallen meldingen in de verschillende gemeenten in de provincie, vindt een verdiepende analyse plaats op basis van een steekproef van dossiers. Er wordt onder meer nagegaan wat kenmerken zijn van de personen met verward gedrag en om wat voor soort gedrag het gaat. Ook kijken we naar de respons van politie en zorgpartners op de meldingen. Wie neemt er verantwoordelijkheid en hoe worden personen aangepakt cq geholpen nadat ze met verward gedrag zijn aangetroffen? Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren voor het vervolg van de aanpak in de provincie Limburg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een ZonMw-subsidie en de gemeente Venray is penvoerder namens de provinciale projectgroep. Eerste resultaten worden verwacht na de zomer in 2020.