Onderzoek Landelijk Kader Veiligheidshuizen

In opdracht van het WODC voert Bureau Alpha in samenwerking met Ben Rovers van BVTO (Bureau voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek) een landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen in hoeverre het Landelijk Kader Veiligheidshuizen in de 33 veiligheidshuizen is doorgevoerd. Naast het algemeen functioneren van veiligheidshuizen in het licht van dit landelijk kader zijn tevens onderzoeksvragen over financiële randvoorwaarden en personeel onderzocht. De nadruk ligt in het onderzoek verder zowel op uitvoerend niveau als op het niveau van strategisch-bestuurlijke afstemming. Hier gaat het dan onder meer om bestuurlijke en inhoudelijke verbinding van veiligheidshuizen met Veilig Thuis, Sociaal Domein en ZSM. Na een breedtescan onder alle veiligheidshuizen is met 12 veiligheidshuizen in afzonderlijke casusstudies de diepte ingegaan. Methoden zijn onder meer een online vragenlijst, individuele en groepsinterviews en de analyse van schriftelijke bronnen.

Klik hier SAMENVATTING LK VHH – Rovers – Hoogeveen voor de samenvatting van eindrapport.

Klik hier EINDRAPPORT LK VHH voor de integrale versie van het eindrapport.