Multifocus: intensief casemanagement bij huiselijk geweld

De Mutsaersstichting in Venlo werkt al sinds 2007 aan de ontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld. Intensief casemanagers die binnen enkele uren na een crisis gevraagd en ongevraagd in een gezin worden ingezet om een eind aan het geweld te maken vormen de basis. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van Multifocus heeft Van Montfoort samen met Hans Janssen (Domestic Violence Approach) en Bureau Alpha in 2010 en 2011 een inventariserend onderzoek verricht om zicht te krijgen op resultaten en op werkzame factoren. De eerste resultaten van deze intensieve werkvorm zijn veelbelovend, en laten ook zien waar verdere ontwikkeling nodig is. Onderzoeksresultaten zijn als basis gebruikt voor het boek Multifocus (derde publicatie in een drieluik) dat ontwerper Matthieu Goedhart samen met Joep Choy schreef.