Berichten

Onderzoek meerwaarde nazorg ex-gedetineerden Limburg

In opdracht van de Zorg- en veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg voert Bureau Alpha een onderzoek uit naar de meerwaarde van de intensieve aanpak door nazorgcoördinatoren vanuit het zorg- en veiligheidshuis. Deze voert in de PI het eerste gesprek met gedetineerden, voordat ze in vrijheid zijn gesteld. Zo wordt ingezet op optimale ondersteuning op verschillende leefgebieden. In het onderzoek wordt voor het cohort 2020 een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksgroep en een controlegroep (beide circa n = 40) die zoveel als mogelijk vergelijkbaar is op kenmerken zoals crimineel verleden, leeftijd en omvang en aard problematiek. Om uitkomsten op kenmerken zoals recidive, dagbesteding/werk, welzijn en zorgconsumptie in kaart te brengen worden interviews gedaan met ex-gedetineerden zelf en met veiligheidshuispersoneel en hulpverleners. Ook worden politiecijfers verzameld, zowel om tot vergelijkbare groepen te kunnen komen, als om de herhalingscriminaliteit in kaart te kunnen brengen. Het onderzoek is gestart in juli 2021 en het eindrapport wordt verwacht in de eerste helft van 2022.