Berichten

Onderzoek effectiviteit casusoverleg huiselijk geweld Brabantse Veiligheidshuizen

Onderzoekers van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS Hogeschool hebben samen met Bureau Alpha in 2011 en 2012 een actiegericht onderzoek uitgevoerd bij enkele Brabantse veiligheidshuizen. Met de methode van handelingsgericht onderzoek zijn aan de hand van diverse observaties en groepssessies gezamenlijk verbeterplannen opgesteld waarna enkele maanden later opnieuw de werkwijze tegen het licht is gehouden. Het onderzoek richt zich op het thema huiselijk geweld. In het najaar van 2012 is de eindrapportage verschenen: ‘Aandacht voor het eigen spoor: de evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld’.

 

Klik hier AANDACHT VOOR HET EIGEN SPOOR voor het eindrapport.

Versterkingstraject Casusoverleg Veiligheidshuis Eindhoven

Bureau Bruinsma en Bureau Alpha versterken in 2011 en 2012 onder leiding van het lector Bas Vogelvang van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS enkele casusoverleggen in Veiligheidshuis Eindhoven. In de eerste fase is het casusoverleg Huiselijk Geweld onderzocht uitmondend in aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. Deze aanbevelingen worden sinds de tweede helft van 2011 door de ketenregisseur geïmplementeerd. In de tweede fase is het thema Veelplegers aan de beurt. Er is onder meer een analyse uitgevoerd op de totale groep veelplegers in de regio Eindhoven-Helmond op basis van politiebestanden om beter zicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden voor prioritering en selectie van veelplegers. De laatste fase van het versterkingstraject bestaat voornamelijk uit feedbacksessies op managementniveau met Veiligheidshuis Eindhoven en Veiligheidshuis Helmond.

Multifocus: intensief casemanagement bij huiselijk geweld

De Mutsaersstichting in Venlo werkt al sinds 2007 aan de ontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld. Intensief casemanagers die binnen enkele uren na een crisis gevraagd en ongevraagd in een gezin worden ingezet om een eind aan het geweld te maken vormen de basis. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van Multifocus heeft Van Montfoort samen met Hans Janssen (Domestic Violence Approach) en Bureau Alpha in 2010 en 2011 een inventariserend onderzoek verricht om zicht te krijgen op resultaten en op werkzame factoren. De eerste resultaten van deze intensieve werkvorm zijn veelbelovend, en laten ook zien waar verdere ontwikkeling nodig is. Onderzoeksresultaten zijn als basis gebruikt voor het boek Multifocus (derde publicatie in een drieluik) dat ontwerper Matthieu Goedhart samen met Joep Choy schreef.