Indiening interventie Vinkebrug bij de deelcommissie Justitiële Interventies

In opdracht van de Stichting Herstelling voert VanMontfoort samen met Bureau Alpha een studie uit om de huidige methodiekbeschrijving te verbeteren en beter af te stemmen op de werkwijze in de praktijk alsmede de gestelde eisen door de deelcommissie Justitiële Interventies. In samenwerking met expert onderzoeker Bas Vogelvang zorgt Bureau Alpha voor een adequate beschrijving van de methodiek. Na indiening door De Herstelling zijn enkele verbeterpunten door de commissie meegegeven waar momenteel aan wordt gewerkt.

Klik hier EINDRAPPORT Programmahandleiding Vinkebrug voor de uitgebreide methodiekbeschrijving van De Vinkebrug.