Evaluatie Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Lysias Advies uit Amersfoort voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de evaluatiecommissie (o.l.v. Marianne Sint) de evaluatie uit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Deze Onderzoeksraad werd in 2005 bij wet ingesteld om directe en achterliggende oorzaken van grote ongevallen, rampen en incidenten in Nederland te achterhalen. Bekend zijn bijvoorbeeld het onderzoek naar oorzaken van de Schipholbrand, de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Maar daarnaast deed de Onderzoeksraad ook onderzoek naar digitale veiligheid (Diginotar) en voedselveiligheid (vleesproductie, -verwerking en -handel). De raad kan voor de onderzoeken rekenen op een bureau van in totaal 70 medewerkers en staat onder leiding van Tjibbe Joustra (voorheen Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding) die Pieter van Vollenhove in 2011 opvolgde.

De evaluatie richt zich op het in kaart brengen van doeltreffendheid en doelmatigheid van het werk van de Onderzoeksraad. Naast deskresearch en interviews is een steekproef van 15 onderzoeken nader geanalyseerd door de onderzoekers en adviseurs van Lysias Advies en Bureau Alpha.