Evaluatie Nazorg Ex-gedetineerden Regio Utrecht

Door Bureau Alpha is ondersteuning geboden bij de evaluatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in de provincie Utrecht. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de organisatie ervan doorgelicht. Activiteiten van Bureau Alpha richten zich primair op informatieverzameling in plenaire sessies met de circa 15 nazorg medewerkers werkzaam in de 7 clusters van gemeenten. Daarnaast hebben de medewerkers in het eigen netwerk een vragenlijst uitgezet (respons: n = 57). Interviews zijn deels door Bureau Alpha en deels door Bureau RVS uitgevoerd. Met de input heeft Bureau RVS een evaluatierapportage opgesteld en advies uitgebracht aan de Districtelijke Veiligheidscolleges in de regio. Het advies richt zich naast het beschouwen van resultaten met name op (de inbedding van) samenwerking en werkgeverschap in de regio.