Dynamiek criminele jeugdgroepen versus politie-optreden: van binnenuit bekeken

In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap voerde Bureau AlphaAi??samen met Van Montfoort een vervolgonderzoek uit op de Evaluatie Criminele Jeugdgroepen (2013) in opdracht van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De verdieping is specifiek gericht op effectiviteit van politie-optreden vanuit het perspectief van leden van criminele jeugdgroepen zelf. Door in gesprek te gaan met 13 jongeren (zogenaamde ‘desisters’) die in het verleden onderdeel uitmaakten van een criminele jeugdgroep is in kaart gebracht wat beA?nvloedende factoren zijn voor groepslidmaatschap en voor het stoppen met criminaliteit. Ook is onderzocht op welke manier en welke momenten politie-optreden het verschil maakt als het gaat om gedragskeuzen van groepsleden.

Klik hier EINDRAPPORT – HOELANG KUN JE SCHIJT HEBBEN voor de publicatie in de reeks Politiekunde