De meerwaarde van Humanitas ‘Wel Thuis’

In opdracht van VanMontfoort voerde Bureau Alpha kwantitatieve analyses uit ten behoeve van evaluatie en beschrijving van de methodiek ‘Wel Thuis’ van Humanitas. Het betreft een dataset met vragenlijst gegevens van coördinatoren en beroepskrachten op twee meetmomenten. Wel Thuis is een interventie waarin vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Ze werken naast de beroepskrachten die in het kader van jeugdhulp en jeugdbescherming bij de gezinnen betrokken zijn. In maart 2017 zijn de resultaten van dit traject gepubliceerd in het boek: ‘De meerwaarde van Humanitas Wel Thuis: vrijwilligers naast jeugdhulp en jeugdbescherming in kwetsbare gezinnen.

Klik hier voor de publicatie.