Evaluatie vijf jaar COSA in Nederland

In opdracht van Reclassering Nederland & Avans Hogeschool voert Bureau Alpha een evaluatie uit waarin resultaten van COSA (Circles Of Support and Accountability) in kaart worden gebracht. De 75 cirkels bestaande uit professionals, vrijwilligers en iemand die in het verleden een zedendelict pleegde, worden hierover bevraagd. Doel van de COSA-cirkels is nieuwe slachtoffers te voorkomen en dat risico verkleinen de cirkelleden door een ondersteunend en controlerend netwerk te vormen. Cirkelleden zijn getraind om risicogedrag vroegtijdig te kunnen signaleren. In de evaluatie is met mixed-methods in korte tijd een zo hoog mogelijke respons gerealiseerd. Resultaten zijn beschreven in vier gebundelde factsheets. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Bureau Bruinsma. Methoden: deskresearch (incl. literatuurstudie), data-analyse, interviews & web-based vragenlijst.

Klik hier FACTSHEETS 5 JAAR COSA hier voor het eindrapport.

 

Onderzoek Prostitutiebranche Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Intraval in 2012, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit naar de ervaringen met het Rotterdamse prostitutiebeleid. Aanleiding is de nieuwe kaderwet die in oktober van dat jaar voorligt in de Eerste Kamer en waarin landelijke registratie van prostituees wordt geregeld. Ook worden klanten van illegaal werkende prostituees met de nieuwe wet strafbaar. De gemeente heeft behoefte aan meer zicht op de legale en illegale prostitutiemarkt. Ook wil de gemeente afwegingen over een eventueel in te voeren maximumbeleid van vergunde seksbedrijven baseren op de mening van lokale experts, exploitanten en onderzoekers.

Klik hier Prostitutiesector en maximumstelsel Rdam – concept voor het eindrapport.