Evaluatie aggressieregulatie training (ART) op scholen

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Bureau Bruinsma en bureau Alpha in 2012 en 2013 de eindevaluatie uit van de pilot ART. Deze Agressie Regulatie Training (ART) is de jaren ervoor op 35 scholen aan groepen leerlingen aangeboden, gecoördineerd door HALT Nederland. In justitiële setting is de training de afgelopen 20 jaar zeer succesvol geweest. De gedragsinterventie is in 2011 door de Erkenningscommissie van Justitie erkend als ‘theoretisch goed onderbouwde gedragsinterventie’. De training is ook beschikbaar voor scholen. Er is wat er de afgelopen jaren is bereikt met de trainingen en wat leerervaringen zijn van betrokkenen leerlingen, leerkrachten, trainers en ouders. Webenquetes bij deze groepen zijn aangevuld met analyses van interviews en literatuur. In het onderzoek is samengewerkt met lector Bas Vogelvang (Expertisecentrum Veiligheid – AVANS Hogeschool).

Klik hier Eindevaluatie pilot ART op school_dd 21 maart voor het eindrapport.

Onderzoek effectiviteit casusoverleg huiselijk geweld Brabantse Veiligheidshuizen

Onderzoekers van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS Hogeschool hebben samen met Bureau Alpha in 2011 en 2012 een actiegericht onderzoek uitgevoerd bij enkele Brabantse veiligheidshuizen. Met de methode van handelingsgericht onderzoek zijn aan de hand van diverse observaties en groepssessies gezamenlijk verbeterplannen opgesteld waarna enkele maanden later opnieuw de werkwijze tegen het licht is gehouden. Het onderzoek richt zich op het thema huiselijk geweld. In het najaar van 2012 is de eindrapportage verschenen: ‘Aandacht voor het eigen spoor: de evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld’.

 

Klik hier AANDACHT VOOR HET EIGEN SPOOR voor het eindrapport.

Multifocus: intensief casemanagement bij huiselijk geweld

De Mutsaersstichting in Venlo werkt al sinds 2007 aan de ontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld. Intensief casemanagers die binnen enkele uren na een crisis gevraagd en ongevraagd in een gezin worden ingezet om een eind aan het geweld te maken vormen de basis. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van Multifocus heeft Van Montfoort samen met Hans Janssen (Domestic Violence Approach) en Bureau Alpha in 2010 en 2011 een inventariserend onderzoek verricht om zicht te krijgen op resultaten en op werkzame factoren. De eerste resultaten van deze intensieve werkvorm zijn veelbelovend, en laten ook zien waar verdere ontwikkeling nodig is. Onderzoeksresultaten zijn als basis gebruikt voor het boek Multifocus (derde publicatie in een drieluik) dat ontwerper Matthieu Goedhart samen met Joep Choy schreef.