Analyse en evaluatie aanpak overlastsituaties met R-Newt+ door jongerenwerkers in Tilburg

In opdracht van de jongerenwerk organisatie R-Newt (Engelse turbotaal term, dus Renewed) voert Bureau Alpha in 2016 een analyse uit van de methodiek R-Newt+. Er is een beschrijving gemaakt van deze (deels preventieve) aanpak van snel opkomende overlastsituaties in buurten van Tilburg te beschrijven. Tevens zijn de resultaten die met vijf jaar R-Newt+ zijn geboekt in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van overlastmeldingen van politie en interviews met bewoners en winkeliers. Er is gerapporteerd in enkele beknopte factsheets.

Klik hier ANALYSE R-NEWT+ voor het eindrapport.