Aandacht voor culturele factoren binnen veiligheidshuizen

In 2012 en 2013 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd door Van Montfoort, samen met Bureau Alpha gericht op:
1. In kaart brengen van etnisch-culturele factoren die van belang zijn bij de aanpak van de doelgroepen Marokkaanse, Antilliaanse en uit MOE-land afkomstige risicojongeren
2. Een inventarisatie van de mogelijkheden en aandacht hiervoor binnen veiligheidshuizen

Doel van het onderzoek is om de veiligheidshuizen handvatten te geven bij keuzes in de aanpak van problemen in verschillende etnische categorieën.

Klik hier BEREIK EN EFFECTIVITEIT MIGRANTEN – VHHvoor het eindrapport.