Onderzoek effectiviteit casusoverleg huiselijk geweld Brabantse Veiligheidshuizen

Onderzoekers van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS Hogeschool hebben samen met Bureau Alpha in 2011 en 2012 een actiegericht onderzoek uitgevoerd bij enkele Brabantse veiligheidshuizen. Met de methode van handelingsgericht onderzoek zijn aan de hand van diverse observaties en groepssessies gezamenlijk verbeterplannen opgesteld waarna enkele maanden later opnieuw de werkwijze tegen het licht is gehouden. Het onderzoek richt zich op het thema huiselijk geweld. In het najaar van 2012 is de eindrapportage verschenen: ‘Aandacht voor het eigen spoor: de evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld’.

 

Klik hier AANDACHT VOOR HET EIGEN SPOOR voor het eindrapport.

Onderzoek Prostitutiebranche Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Intraval in 2012, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit naar de ervaringen met het Rotterdamse prostitutiebeleid. Aanleiding is de nieuwe kaderwet die in oktober van dat jaar voorligt in de Eerste Kamer en waarin landelijke registratie van prostituees wordt geregeld. Ook worden klanten van illegaal werkende prostituees met de nieuwe wet strafbaar. De gemeente heeft behoefte aan meer zicht op de legale en illegale prostitutiemarkt. Ook wil de gemeente afwegingen over een eventueel in te voeren maximumbeleid van vergunde seksbedrijven baseren op de mening van lokale experts, exploitanten en onderzoekers.

Klik hier Prostitutiesector en maximumstelsel Rdam – concept voor het eindrapport.

Versterkingstraject Casusoverleg Veiligheidshuis Eindhoven

Bureau Bruinsma en Bureau Alpha versterken in 2011 en 2012 onder leiding van het lector Bas Vogelvang van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS enkele casusoverleggen in Veiligheidshuis Eindhoven. In de eerste fase is het casusoverleg Huiselijk Geweld onderzocht uitmondend in aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. Deze aanbevelingen worden sinds de tweede helft van 2011 door de ketenregisseur geïmplementeerd. In de tweede fase is het thema Veelplegers aan de beurt. Er is onder meer een analyse uitgevoerd op de totale groep veelplegers in de regio Eindhoven-Helmond op basis van politiebestanden om beter zicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden voor prioritering en selectie van veelplegers. De laatste fase van het versterkingstraject bestaat voornamelijk uit feedbacksessies op managementniveau met Veiligheidshuis Eindhoven en Veiligheidshuis Helmond.