Bureau Alpha is in 2011 opgericht door Collin Hoogeveen. Afhankelijk van de gevraagde expertise werkt Bureau Alpha in wisselende coalities met vaste partners aan onderzoeks- en begeleidingsprojecten. Het kan zowel gaan om methodiekontwikkeling, beleidsevaluaties of bijvoorbeeld de evaluatie van specifieke sancties of (jeugd)interventies. Collin is expert op het vlak van onderzoek naar complexe samenwerkingsverbanden, zoals in veiligheidshuizen. Verder heeft hij de nodige expertise opgedaan op de onderzoeksthema’s jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, ongevallenonderzoek, radicalisering en rekenkameronderzoek. De opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld ministeries en gemeenten.

U bent bij Bureau Alpha aan het goede adres als u iemand zoekt die de weg weet bij organisaties in het veiligheidsdomein. Door zijn uitgebreide netwerk kan Collin Hoogeveen gemakkelijk en snel ingang vinden op zowel beleids- als uitvoerend niveau. Respondenten laten door de betrokken werkwijze en inhoudelijke expertise gemakkelijk het achterste van hun tong zien. U krijgt altijd een scherpe analyse in een helder en toegankelijk rapport.

Klik hieronder voor de lopende projecten:

Kijk op de projectenpagina voor een lijst met publicaties.